Tu podaj tekst alternatywny

BUDOWA DOMÓW DREWNIANCH
W SYSTEMIE SZKIELETOWYM

12. zamontowanie przewodów wentylacyjnych, połączenie ich z kominkami wentylacyjnymi na dachu i z kratkami wentylacyjnymi