Tu podaj tekst alternatywny

BUDOWA DOMÓW DREWNIANCH
W SYSTEMIE SZKIELETOWYM

14. malowanie ostateczne i pozostałe prace wykończeniowe (w zależności od uzgodnionego standardu wykończenia)