Tu podaj tekst alternatywny

BUDOWA DOMÓW DREWNIANCH
W SYSTEMIE SZKIELETOWYM

9. wykonanie instalacji wewnątrz budynku (instalacji wodnej, co, elektrycznej)