Tu podaj tekst alternatywny

BUDOWA DOMÓW DREWNIANCH
W SYSTEMIE SZKIELETOWYM

13. wykonanie izolacji podłóg i wylewek ostatecznych agregatem „Mikso-kret”